Scandinavian Viking Explorer Group

Föreningen SVEG

"Kultur är kontakt mellan människor"

Scandinavian Viking Explorer Group – förkortat SVEG – är en idéell förening med syfte att studera och dokumentera vår historia med särskild inriktning på vikingatid, medeltid, experimentell arkeologi och marinarkeologi.

Verksamheten har sina rötter i fyndet av vikingaskeppen i Fotevikens mynning 1981. Från denna händelse skapades den marinarkeologiska föreningen SVEG. Scandinavian Viking Explorer Group utvecklades till att bli ett kulturellt pilotprojekt och en spjutspets inom den sydsvenska marinarkeologin.