Vikingastaden

Vikingastaden vid Foteviken

Här kan du läsa om hur vi bygg upp vikingastaden, utvecklat den under åren ,drivet och underhållet den i 30 år från 1991 till 2021
Här kan man också följa byggen byggtekniker av hus och båtar, sam hur vi hamnad på fastigheten lilla hammar 49:1

se länk 

https://idevision.se/organisation/sea#