Fotevikens Museums historia

1981 För mer än 40 år sedan

Verksamheten, har sina rötter i fyndet av vikingaskeppen i Fotevikens
mynning 1981. Från denna händelse skapades den marinarkeologiska
föreningen SVEG på mitten av 80-talet. 

Scandinavian Viking Explorer Group  byggde upp under 1980-talet, och vars arbetet
utvecklades till att bli ett kulturellt pilotprojekt och en spjutspets inom den
sydsvenska marinarkeologin. Ordförande i föreningen var Björn M Jakobsen.