Vikingatida skeppsbygge

Varför inte bygga dig ett eget vikingaskepp?

Har du inget speciellt för dig i år? Tycker du livet är trist och innehållslöst? Sätt då igång och bygg dig ett eget vikingaskepp! Snart inser du att du måste ha hjälp. Du ringer ett antal gamla kompisar som du inte sett på år och dagar men som du vet är lagom tokiga. Ni träffas över några öl och planlägger. Ett år senare kommer ni till Fotevikens vikingamarknad och visar stolt upp ert skepp.

För att starta upp processen behövs lite hjälp. På denna sidan hittar du råd och rön från en som fick vara med och bygga just ett vikingaskepp på Fotevikens Museum.

Förord

Denna sammanställning speglar de erfarenheter och iakttagelser som jag har gjort under den tid jag varit med om att bygga en replik av ett vikingaskepp från senare delen av 900-talet. Skeppet är funnet vid ön Lapuri i Finska Viken.

Marinarkeolog Harry Alopaeus, som haft ansvaret för byggandet av detta skepp, deltog åren 1977, 1992 och 1993 i dykningar för uppmätning och utredningar om vraket. När jag kom till Fotevikens Museum i Höllviken mars månad 1996 var kölen satt på stabilt underlag och stävarna var laskade till kölen samt uppstöttade och fixerade.

Mitt arbete började med att rita upp plan, vy och sektioner på skeppet i samarbete med Harry. Detta var mycket intressant och de problem som uppstod löste Harry tålmodigt med hjälp av det originalmaterial som han själv hade dokumenterat. När ritningarna var färdiga deltog jag i det praktiska byggandet av skeppet.

De följande sidorna är en blandning av teoretiska och praktiska erfarenheter av att bygga ett skepp. Förhoppningsvis kan materialet vara till hjälp vid byggandet av framtida skepp.

Till sist skall sägas vi inte har använt oss av den typ av verktyg som vikingarna hade, undantaget yxor och hammare. Förutsättningen var redan från början att vi skulle använda moderna verktyg.

Höllviken i november 1996
Birger Gunnarsson